Pokemon Raticate – Những thông tin quan trọng mọi người chơi game cần biết

 là một khá bạo lực. Nó thường gặm tất cả những gì mà nó có thể gặm. Những chiếc răng của nó khỏe đến nỗi có thể gặm được cả tường bê tông. Khi bị tấn công nó đứng lên bằng hai chân sau, giương nanh và kêu inh tai để hù dọa đối phương.

 được ghép từ Rat (chuột cống) và Masticate (nhai, gặm)/eradicate (huỷ hoại, tàn phá) hay còn gọi là chuột cống. Đây là đời tiến hóa thứ nhất và cũng là cuối cùng khi Rattata đạt Level 20.

Pokemon Raticate

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Giới tính
Ratta Raticate
50% đực
50% cái
Hệ Chiều cao
Cân nặng
NORMAL (Thường) 0,7m 18,5 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokémon Chuột 127 Run Away hoặc Guts / Hustle

Bộ ria của Raticate giống như của loài mèo, nó có chức năng giữ thăng bằng và đo xem những lỗ nó có thể chui qua hay không. Raticate bơi rất giỏi bởi đôi chân của nó mọc thêm màng giống như chân vịt.

Raticate là một pokemon khá bạo lực. Nó thường gặm tất cả những gì mà nó có thể gặm. Những chiếc răng của nó khỏe đến nỗi có thể gặm được cả tưởng bê tông. Khi bị tấn công nó đứng lên bằng hai chân sau, giương nanh và kêu inh tai để hù dọa đối phương.

Quá trình tiến hóa:

Pokemon Rattata Pokemon Raticate
Rattata  lv20–> Raticate

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>