Team trong game Pokemon Go và những tổng quan cơ bản

Người chơi có thể solo tấn công Enemy Gyms hoặc có thể tấn công cùng tổ đội. Mục tiêu là đánh bại toàn bộ của đối phương đang phòng thủ trong Enemy Gyms. Khi các này bị đánh bại, điểm Prestige (uy tín) sẽ giảm xuống = 0. Khi đó, phòng Gym này trở thành vô chủ, và bạn cùng tổ đội mình có thể chiếm lấy nó!

– Người chơi có thể lựa chọn gia nhập một trong ba đội khác nhau trong Pokémon Go. Các tùy chọn là Team Xanh, Team Đỏ hay Team Vàng. Các thành viên cùng Team sẽ phải đoàn kết, hỗ trợ nhau trong việc đánh chiếm phòng Gym và bảo vệ phòng Gym của Team.

– Nếu bạn chưa có Team, chỉ cần truy cập một phòng Gym. Khi đó, sẽ có lựa chọn gia nhập 1 Team nào đó dành cho bạn.

– Khi 1 phòng Gym được 1 Team kiểm soát, nó sẽ có màu của Team đó. Ví dụ: nếu 1 phòng Gym có màu vàng, đồng nghĩa với việc Pokemon đang giữ phòng Gym đó thuộc Team Vàng.

team pokemon

– Phòng Gym chưa có chủ thì sẽ là màu xám.

– Phòng Gym của Team bạn được gọi là “Friendly Gyms”.

– Phòng Gym của Team đối phương (được sở hữu bởi 1 trong 2 đội khác màu của bạn) thì gọi là “Enemy Gyms”.

Tấn công Enemy Gyms.

Người chơi có thể solo tấn công Enemy Gyms hoặc có thể tấn công cùng tổ đội. Mục tiêu là đánh bại toàn bộ Pokemon của đối phương đang phòng thủ trong Enemy Gyms. Khi các Pokemon này bị đánh bại, điểm Prestige (uy tín) sẽ giảm xuống = 0. Khi đó, phòng Gym này trở thành vô chủ, và bạn cùng tổ đội mình có thể chiếm lấy nó!

Phòng thủ và tập luyện trong Friendly Gyms.

– Người chơi để Pokemon của mình tại phòng Gym để bảo vệ, chống lại các cuộc tấn công của Team khác. Level phòng Gym càng cao thì số Pokemon phòng thủ cũng càng nhiều.

– Người chơi cũng có thể cho Pokemon của mình luyện tập bằng cách chiến đấu với các Pokemon cùng tổ đội. Mỗi lần thắng thì người chơi sẽ được cộng điểm kinh nghiệm.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>