tổng quan về candy

Những cách tìm Stardust/Candy và tăng sức mạnh cho Pokemon

20160711105612_d1

Để tăng sức mạnh cho Pokémon bất kỳ, bạn sẽ cần một số lượng nhất định Stardust, và số lượng này

Tổng quan về Candy (kẹo) trong game Pokemon GO

Keo-trong-pokemon-go

Khi bắt được 1 Pokemon, bạn sẽ được tặng 3 Candy, bán nó cho Giáo sư thì bạn được

Những tổng quan về tiến hóa pokemon trong Pokemon Go

A1-Bang-tien-hoa-Pokemon-Go-List-tien-hoa-Pokemon-Go-Xem-tien-hoa-Pokemon-nao

Chọn Pokémon với số CP cao nhất trong list Pokemon của bạn để tiến hóa. Điều này sẽ giúp