pokemon Raticate

Pokemon Raticate – Những thông tin quan trọng mọi người chơi game cần biết

Raticate là một pokemon khá bạo lực. Nó thường gặm tất cả những gì mà nó có thể gặm. Những