Pokemon Turtwig – Những thông tin quan trọng mọi người chơi game cần biết

 là một giống rùa mang chồi cây kỳ lạ. Chiếc mai làm từ đất cứng lại khi uống nước. Nếu Turtwig cực kì khỏe mạnh thì chiếc mai sẽ có cảm giác ẩm khi sờ vào.

Turtwig nghĩa là Rùa mang mầm/Rùa mang Chồi cây, tên tiếng Nhật là Naetle.  Turtwig sống ở cạnh những hồ nước và thực hiện quang hợp bên trong cơ thể và tạo ra oxy, lá trên đầu nó sẽ héo đi khi nó khát nước. Pokemon Turtwig là chủng Pokemon lá nhỏ và có hệ GrassCỏ.

Pokemon Turtwig
Pokemon Turtwig
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Naetle Turtwig
87,5% đực
12,5% cái
Hệ Chiều cao
Cân nặng
GrassCỏ 0,4 m
10.2 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokemon hạt giống 45 Overgrow / Shell Armor

Pokemon Turtwig là một giống rùa mang chồi cây kỳ lạ. Chiếc mai làm từ đất cứng lại khiTurtwig uống nước. Nếu Turtwig cực kì khỏe mạnh thì chiếc mai sẽ có cảm giác ẩm khi sờ vào.

Quá trình tiến hóa của Pokemon Turtwig: Turtwig lv17–>Grotle lv36–>Torterra

Turtwig lv17

Grotle lv36
Dodaitose

Torterra

Pokemon Turtwig có 3 cấp tiến hóa. Turtwig sau khi đạt level 17 sẽ tiến hóa thànhPokemon Grotle và sau khi đạt level 32 sẽ tiến hóa thành Pokemon Torterra.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>