Pokemon Torterra – Những thông tin quan trọng mọi người chơi game cần biết

 di cư để tìm nguồn nước từng bị nhầm lẫn là các “khu rừng di động”. Chiếc mai của nó lớn đến nỗi có những sinh ra trên lưng và sống cả đời ở đó

Torterra nghĩa là Rùa mặt đất/Rùa đất đai lớn/Rùa mang rừng núi, tên tiếng Nhật làDodaitose. Pokemon Torterra là cấp tiến hóa của Pokemon Grotle sau khi đạt level 36.

Torterra có chiếc mai lớn và rất cứng, thậm chí vài loài Pokemon nhỏ thường tập trung lại trên chiếc mai cố định của Torterra và xây tổ trên đó. Pokemon Torterra là chủng Pokémon Lục Địa và có 2 hệ GRASSCỏ và GROUND: Đất.

Pokemon Torterra
Pokemon Torterra
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Dodaitose Torterra
87,5% đực
12,5% cái
Hệ Chiều cao
 Cân nặng
GRASScỏ, GROUND: đất 2.2 m 310.0 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokémon Lục Địa  45  Overgrow / Shell Armor

 

Từng nhóm Pokemon Torterra di cư để tìm nguồn nước từng bị nhầm lẫn là các “khu rừng di động”. Chiếc mai của nó lớn đến nỗi có những Pokemon sinh ra trên lưng Torterra và sống cả đời ở đó. Những người cổ đại tưởng tượng rằng, sâu bên dưới lòng đất, là một conTorterra khổng lồ đang sống.

Quá trình tiến hóa của Pokemon Torterra: Turtwig lv17–>Grotle lv36–>Torterra

Turtwig lv17

Grotle lv36
Dodaitose

Torterra

Pokemon Turtwig có 3 cấp tiến hóa. Turtwig sau khi đạt level 17 sẽ tiến hóa thànhPokemon Grotle và sau khi đạt level 32 sẽ tiến hóa thành Pokemon Torterra.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>