Pokemon Mewtwo – Những thông tin quan trọng mọi người chơi game cần biết

 là một tâm linh nguy hiểm. Đôi mắt sắc lạnh, phát sáng của làm cho đối thủ của nó phải sợ hãi. Khả năng chiến đấu của nó đã được nâng lên mức tối thượng, nó chỉ nghĩ đến việc đánh bại đối phương.

Mewtwo là ghép từ Mew (tên một con pokemon) và Two (ý chỉ là bản sao). được tạo ra bởi các nhà khoa học sau nhiều năm tiến hành ghép nối gen vô cùng cùng với các thí nghiệm kỹ thuật DNA ròng rã.

Pokemon Mewtwo được tạo ra với một mục đích duy nhất là chiến đấu. DNA của nó gần như tương tự với của Pokemon Mew. Tuy nhiên kích thước và cách sắp xếp bố trí khác nhau rất nhiều. Mã di truyền của Mewtwo liên tục được tái tổ hợp bởi các nhà khoa học từ gene gốc của Mew. Kết quả của việc này là Mewtwo trở nên rất hung ác. Pokemon Mewtwo là chủng Pokemon di truyền và có hệ Psychc: tâm linh.

Pokemon Mewtwo
Pokemon Mewtwo
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Mewtwo Mewtwo Vô tính
Hệ Chiều cao
Cân nặng
Psychc: tâm linh 2.0 m
122.0 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokemon di truyền 0.4 % Pressure / Unnerve

Mewtwo là một Pokemon tâm linh nguy hiểm. Đôi mắt sắc lạnh, phát sáng của Mewtwo làm cho đối thủ của nó phải sợ hãi. Khả năng chiến đấu của nó đã được nâng lên mức tối thượng, nó chỉ nghĩ đến việc đánh bại đối phương.

Pokemon Mewtwo thường giữ mình không cử động để tiết kiệm năng lượng, đồng thời điều này cho phép nó bộc lộ toàn bộ sức mạnh khi giao chiến. Người ta nói rằng Mewtwo sống trong một hang động chưa được tìm thấy. Mặc dù sức mạnh khoa học của con người tạo ra cơ thể cho Pokemon này, họ lại thất bại trong việc trao cho nó một trái tim ấm áp, trắc ẩn. Ngược lại, Mewtwo có trái tim độc ác nhất trong các Pokemon.

Pokemon Mewtwo có thể tiến hóa thành Pokemon Mewtwo X khi cho Mewtwo giữ Mewtwonite X.

Pokemon Mewtwo X
Pokemon Mewtwo X
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Mega Mewtwo X Mega Mewtwo X Vô tính
Hệ Chiều cao
Cân nặng
Psychc: tâm linh, Flyingbay 2.3 m
127.0 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokemon di truyền 0.4 % Steadfast / #

Pokemon Mewtwo có thể tiến hóa thành Pokemon Mewtwo Y khi cho Mewtwo giữ Mewtwonite Y.

Pokemon Mewtwo Y
Pokemon Mewtwo Y
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Mega Mewtwo Y Mega Mewtwo Y Vô tính
Hệ Chiều cao
Cân nặng
Psychc: tâm linh 1.5 m
33.0 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokemon di truyền 0.4 % Insomnia / #

Một số hình ảnh Pokemon Mewtwo:

hinh-anh-pokemon-mewtwo-1hinh-anh-pokemon-mewtwo-2hinh-anh-pokemon-mewtwo-3hinh-anh-pokemon-mewtwo-4hinh-anh-pokemon-mewtwo-5hinh-anh-pokemon-mewtwo-6hinh-anh-pokemon-mewtwo-7hinh-anh-pokemon-mewtwo-8

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>