Pokemon Magnezone – Những thông tin quan trọng mọi người chơi game cần biết

 có ba thanh nam châm tạo ra từ trường cực mạnh. Thỉnh thoảng từ lực quá mạnh làm những con bị dính chặt với nhau không di chuyển được. Một nhóm nghiên cứu từng cố làm  Magnezone tiến hóa thêm nữa bằng phương pháp khoa học nhưng thất bại.

Magnezone được ghép bởi từ magnet (nam châm) và zone (khu vực), tên tiếng Nhật làJibacoil. Khi tiếp xúc với một từ trường đặc biệt, cấu trúc tế bào của Pokemon Magnetonbiến đổi làm nó tiến hóa thành Magnezone.  là chủng Pokemon từ trường và có 2 hệ Electr: điện và Steel: thép.

Pokemon Magnezone
Pokemon Magnezone
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Jibacoil Magnezone Đực ♂: 50.0%
Cái ♀: 50.0%
Hệ Chiều cao
Cân nặng
Electr: điện, Steel: thép 1.2 m
180.0 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokemon từ trường 3.9% Magnet Pull hoặc Sturdy/ Analytic

Pokemon Magnezone có ba thanh nam châm tạo ra từ trường cực mạnh. Thỉnh thoảng từ lực quá mạnh làm những con Magnezone bị dính chặt với nhau không di chuyển được. Một nhóm nghiên cứu từng cố làm Pokemon Magnezone tiến hóa thêm nữa bằng phương pháp khoa học nhưng thất bại.

Quá trình tiến hóa của Pokemon Magnezone:

Magnemite lv35

Magneton

Magnezone

Pokemon Magnemite có 3 cấp tiến hóa. Magnemite sau khi đạt level 35 sẽ tiến hóa thành Pokemon Magneton và sau đó sẽ tiến hóa thành Pokemon Magnezone.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>