Pokemon Go: Những kiến thức cơ bản về tiến hóa và tăng sức mạnh Pokemon

Để của bạn, bạn phải có phiên bản có thể dung hợp và số lượng Candy cần thiết. Bạn có được Candy bằng cách bắt hoặc chuyển nhượng Pokemon.

Không giống như trong trò chơi Pokemon truyền thống, bạn không nâng cấp Pokemon của bạn bằng cách chiến đấu để lấy exp trong . Thay vào đó, bạn nâng cấp, tiến hóa Pokemon CP – Combat Points – bằng cách cho nó “ăn” Candy (kẹo) và Stardust (bụi thiên thạch).

20160720204543_maxresdefault (1)

Evolving (Tiến hóa)

Để tiến hóa Pokemon của bạn, bạn phải có phiên bản pokemon có thể dung hợp và số lượng Candy cần thiết. Bạn có được Candy bằng cách bắt hoặc chuyển nhượng Pokemon.

Power Up (Tăng sức mạnh)

Powering Up đòi hỏi một kết hợp của stardust và candy. Stardust có thể được sử dụng cho bất kỳ loài Pokemon nào còn Candy thì cần phải có những loài Pokemon cụ thể. Quá trình Power Up sẽ giúp chú Pokemon của bạn tăng CP và HP.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>