Pokemon Gloom – Những thông tin quan trọng mọi người chơi game cần biết

 có mùi rất khó chịu, tuy nhiên, cứ 1000 người thì lại có 1 người thích ngửi mùi hương này. Mật và nhụy bông hoa trên đầu  cũng có mùi cực kỳ kinh khủng có thể khiến đối phương bất tỉnh nhân sự khi hít phải.

Gloom là đời tiến hóa sau Oddish, tên của nó có nghĩa gloom (rũ rượi) và bloom (hoa nở). Đặc điểm nhận dạng của Gloom là nó luôn có một dảinước nhãi chảy ra từ miệng trông khá kinh. Tuy nhiên đây không phải là nước nhãi bình thường mà là mật của nó để dụ con mồi. Tuy có vị ngọt nhưng nhãi của nó cũng có mùi rất kinh khiến ít người lại gần nó.

pokemon Gloom

Tiếng Nhật Tiếng Anh
Giới tính
Kusaihana Gloom
50% đực
50% cái
Hệ Chiều cao
 Cân nặng
GRASS (cỏ), POISON (độc) 0,8 m 8,6 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokémon  Cỏ Dại 15,7 % Chlorophyll / Stench

Gloom có mùi rất khó chịu, tuy nhiên, cứ 1000 người thì lại có 1 người thích ngửi mùi hương này. Mật và nhụy bông hoa trên đầu Gloom cũng có mùi cực kỳ kinh khủng có thể khiến đối phương bất tỉnh nhân sự khi hít phải.

Mùi hương kinh khủng của nhụy hoa lan xa hơn 1 dặm. Vô ý hít phải mùi này có thể gây ngất hoặc mất trí nhớ. Khi Gloom gặp nguy hiểm, mùi phát ra còn tệ hơn. Nếu Pokémon này cảm thấy bình tâm và an toàn, nó sẽ không phát ra mùi hôi thường lệ. Gloom thích những mùi hôi thối. Nó hít vào các hơi khói độc hại rồi tiết ra nhiều dịch mật hơn.

 

Quá trình tiến hóa:

pokemon-Oddish pokemon-Gloom pokemon-Vileplume
Oddish lv21 –> Gloom–> Vileplume

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>